Nowe wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznejEllipsis Energy składa dla nowych klientów wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej w trybie ciągłym.08.02.2017694 tys. toe w historii Rejestru Pochodzenia ŚwiadectwTowarowa Giełda Energii poinformowała, że konta w Rejestrze Pochodzenia Świadectw posiada już 3000 firm. Są wśród nich podmioty różnych wielkości od największych energetycznych...07.02.2017Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace ...W dn. 01.02.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe ...02.02.2017Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe ...W dn. 01.02.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, ...02.02.2017Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – Innowacyjny RecyklingW dn. 25.01.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej ...26.01.2017Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – InnoNeuroPharmW dn. 20.01.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej ...21.01.2017Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – INNOCHEMW dn. 10.01.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy ...11.01.2017Nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznejUrząd Regulacji Energetyki opublikował wzory wniosków oraz ogólne zasady ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej.22.12.2016Nowy zbiór przedsięwzięć mogących się ubiegać o Białe CertyfikatyW poniedziałek 12 grudnia 2016 roku, ponad dwa miesiące po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, opublikowane zostało Obwieszczenie ...13.12.2016Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rokZgodnie z nim w I kwartale 2017 roku zostaną ogłoszone konkursy na dofinansowanie projektów...05.12.2016Audyt energetyczny przedsiębiorstwa-jak wypełnić obowiązekKażde przedsiębiorstwo nie będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem na mocy ustaleń z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązane jest ...23.11.2016Zasady umarzania Świadectw Efektywności Energetycznej za 2016 rokWraz z wejściem w życie nowej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, zmianie uległ sposób umarzania świadectw efektywności energetycznej.28.10.20163.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 StockPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego ...21.10.20162.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP II Osi priorytetowej:04.10.2016Konkurs dla innowacyjnych firm. Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP3 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój uruchomi konkurs dla innowacyjnych firm w ramach poddziałanie „2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.28.09.2016XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"W dniach 19 - 22 września 2016 w Zamku Ryn na Mazurach odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa".23.09.2016Termin składania wniosków do ostatniego przetargu na Białe Certyfikaty upływa 21 października 2016 r.W dniu 21 września 2016 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej ...21.09.2016Kolejny sukces w pozyskaniu dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i RozwojuW ramach ogłoszonego, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu Program sektorowy INNOTEXTILE, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 ...09.09.2016Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy komercjalizacji wyników prac B + RW dniu 2 września 2016 roku Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie, celem której jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwanie ...02.09.2016Ostatni przetarg Prezesa URE- Białe Certyfikaty 201622 lipca 2016 roku, Minister Energii w specjalnym obwieszczeniu ogłosił współczynnik akceptacji ofert przetargowych dla przetargu o wydanie świadectw efektywności energetycznej.19.08.2016Pozyskaliśmy dofinansowanie z NCBR dla naszych KlientówW ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” ...01.08.2016Linie pilotażowe - konkurs 1.1.2 PO IR dla dużych przedsiębiorstwNCBiR ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2016 w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”.19.07.2016Innowacyjne rozwiązania w sektorze gier wideo – konkurs „GAMEINN”Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.18.07.2016Konkurs 1.1.1 szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstwDyrektor Narodowego Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.15.07.2016Obowiązek audytu energetycznego w nowym prawodawstwie – audyt czy norma?Obowiązkiem wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa narzuconym przez Ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku obłożone są wszystkie podmioty działające w Polsce  i niebędące MŚP.13.07.2016Ogłoszono wyniki czwartego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty)5 lipca Komisja Przetargowa opublikowała wyniki przetargu, do którego zgłoszonych zostało 1120 wniosków.12.07.2016ISO 50001-Systemy Zarządzania EnergiąNorma ISO 50001 opisuje najlepsze praktyki oraz ogólne zasady Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie.11.07.2016Energia pierwotna a finalna w nowej ustawie – studium przypadku dla kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. 08.07.2016Porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską w GliwicachDnia 22 czerwca 2016 roku Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską.22.06.2016Seminarium Naukowe „Współczesne Zagrożenia Związane z Nielegalnym Wykorzystaniem Dronów”Dnia 15 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT odbyłosię Seminarium Naukowe pod honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej pana gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta ...13.06.2016Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RPUstawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP. Oznacza to, że jej postanowienia wejdą w życie od 1 października 2016 roku.13.06.2016Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach – konkursy NFOŚiGWNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca prowadzi programy dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach.10.06.2016Wsparcie MŚP Małopolskie - Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacjeZ przyjemności informujemy, że w terminie od 6 czerwca do 31 października 2016 za pośrednictwem systemu e-RPO będzie można składać wnioski na dotacje unijne dla firm w ramach programu 1.2.3 Bony na innowacje.07.06.2015Ellipsis Energy w zielonym budownictwieW dniu 17 maja 2016 roku spółka Ellipsis Energy została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – PLGBC.30.05.2016W najnowszym wydaniu magazynu „Utrzymanie Ruchu” wydawanym przez Elamed Media Group pojawił się artykuł członków zespołu Ellipsis Energy wyjaśniający, czym jest audyt energetyczny i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu. 28.05.2016W jaki sposób Białe Certyfikaty mogą przyspieszyć decyzję o modernizacji oświetlenia na energooszczędne? Aby to zaprezentować posłużymy się prostym przykładem. 26.05.201612 lutego w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, który przedstawia obowiązki związane z koniecznością wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa 25.05.2016Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z firmą Synthos S.A. ogłaszają konkurs SYNChem Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 polegający na wsparciu badań naukowych ... 23.05.2016Drugie czytanie Ustawy o efektywności energetycznej w Sejmie18 maja 2016 roku w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej. Projekt nad którym pracowano w Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa zawiera kilka zmian w stosunku do wersji, która trafiła do sejmu na początku maja.20.05.2016Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3Dotacje unijne obejmują projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które ...16.05.2016Dyrektor  NCBiR ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSBZ” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.-Wnioski o dotacje unijne dla firm mogą składać przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców)16.05.2016Partnerstwo Instytucji Otoczenia Biznesu Ellipsis z Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej 12.05.2016Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej procedowany w Komisji ds. Energii i Skarbu PaństwaProjekt nowej ustawy o efektywności energetycznej po pierwszym czytaniu z dnia 28 kwietnia 2016 skierowany został do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.09.05.2016Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej procedowany w SejmieProces legislacyjny noweli ustawy o efektywności energetycznej nabrał tempa. Po tym, jak 14 kwietnia ustawa pojawiła się w Sejmie, w środę 27 kwietnia o godzinie 18 zaplanowano jej pierwsze czytanie.27.04.2016Umowa o współpracy w zakresie komercjalizacji technologii Wojskowej Akademii Technicznejw WarszawieW dniu 20.04.2016 Instytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.21.04.2016Ministerstwo Rozwoju 16 marca 2016 r. przyznało akredytację kolejnym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.04.04.2016
NCBiR  ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IRDofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.29.03.2016Współpraca z Instytutem Niskich Temperatur i Badań strukturalnych PAN we Wrocławiu.Ośrodek Otoczenia Biznesu ELLIPSIS informuje o rozpoczęciu współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.16.03.2016W myśl nowego projektu Ustawy o efektywności energetycznej każde duże przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2016 roku 25.02.2016Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w WarszawieInstytucja Otoczenia Biznesu ELLIPSIS rozpoczęła współpracę z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie w ramach komercjalizacji jednej z innowacyjnych technologii Instytutu. W ramach współpracy planowane jest pozyskanie dotacji unijnych z programów NCBR i POIR.16.02.2016Ellipsis Sp. z o.o. Instytucją Otoczenia BiznesuZgodnie z regulaminem poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP " konkursu organizowanego przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Ellipsis może świadczyć usługi proinnowacyjne z dofinansowaniem aż do 70% kosztów kwalifikowanych.26.01.2016Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” PO IR 20.01.2016Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty). 29.11.2015Innowacyjne technologieNowa generacja kamizelek kuloodpornych. Graphene Solutions Sp. z o.o. wraz z Nanocarbon Sp. z o.o., Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną zawiązały konsorcjum w celu pracy nad nową generacją kamizelek kuloodpornych. Dzięki pracy naszych ekspertów udało się nawiązać współpracę ww. jednostek w tym zakresie.19.11.2015Free-coolingFree-cooling jest procesem wykorzystania pokładów darmowego chłodu w powietrzu znajdującym się na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza znajdującego się wewnątrz budynku.12.11.2015Western Energy ConsultingKonferencja 27.10.2015 PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW, HOTEL SHERATON, WARSZAWA22.10.2015Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki trzeciego przetargu na Białe CertyfikatyW dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.15.10.2015NanostalEllipsis rozpoczęło współpracę z firmą NanoStal Sp. z o.o. Celem działań jest komercjalizacja unikalnej na rynku światowym technologii nanostrukturyzacji stali. Spółka NanoStal to pierwsza w historii Politechniki Warszawskiej spółka typu spin off. Udziałowcami Spółki są twórcy technologii, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Erne Ventures S.A.15.09.2015Graphene SolutionsEllipsis rozpoczęło współpracę ze spółką Graphene Solutions Sp. z o.o. Celem projektu jest wsparcie komercjalizacji technologii wykorzystania grafenu płatkowego do aplikacji spółek grupy Erne Ventures S.A. Wśród projektów planujemy aktywnie wspierać tworzenia nowych technologii dla pierwszego super samochodu w Polsce Arrinera Husarya.01.09.2015